Het administratiekantoor met aandacht voor de ondernemer, de onderneming en de cijfers.


Contact

Aandacht Administraties

06-24866141

richard@aandachtadmnistraties.nlAandacht Administraties

Wassenaarweg 40

6843 NW  Arnhem


Maak kennis met Aandacht Administraties

Persoonlijk contact is belangrijk in de werkwijze van Aandacht Administraties. In een tijd waarin steeds meer digitaal gaat kiest Aandacht Administraties er voor om persoonlijk contact na te streven omdat wij geloven dat dit bijdraagt in onderling vertrouwen en begrip om zodoende tot een optimale dienstverlening te komen.

Contact 

Administratie

Aandacht Administraties verzorgt uw administratie en vertaald dit vervolgens naar overzichtelijke rapportages/jaarrekening.

Uw administratie levert u aan hoe u het wil. Digitaal, per post of persoonlijk brengen of ophalen door ons.


Salarisadministratie

Aandacht Administraties verzorgt voor uw onderneming de volledige salarisadministratie.

Maandelijks levert u de gegevens aan betreffende de salarissen. Deze worden door Aandacht Administraties verwerkt tot een loonstrook voor uw medewerkers. Aan het einde van het jaar krijgen al uw medewerkers een jaaropgave.


Fiscale aangiften

Natuurlijk moet u als ondernemer aangiftes doen bij de belastingdienst. Aandacht Administraties verzorgt voor u de volgende aangiftes:

  • Omzetbelasting
  • Loonbelasting
  • Inkomstenbelasting
  • Vennootschapsbelasting
  • Dividendbelasting